زمان ثبت : 6 تیر 1396 در ساعت 22:00
نویسنده : خـــانــــومـــــیان
عنوان :

از نظر شما غم چه شکلیه؟

دست یه حیوون مثه ببر یا پلنگو در نظر بگیرین. بعد موهای روی دستشو سیاه و بلند تصور کنین. و ناختای خیلی بلند و کثیف.
بعضی از ناراحتیا بهم این حسو میده که یه همچین دستی داره به قلبم چنگ می زنه. همین حس، بغض میاره تو گلوم. حتی نمیذاره راحت نفس بکشم. قیافم یه طور ناراحتی می شه. و اونقد انرژیم کم می شه که امکان نداره به کارام برسم. البته اگه قرار باشه برم سر کار، چون یه مسئله ی کاملا زوریه، مجبورم با این حالم بشینم سر کلاس. بعد حتی نمی تونم درست حرف بزنم و همش اون دست زشت روی قلبمه.